31 January 2012

Jagalah Hati... Awasilah Tipu Daya Iblis...

"Ketahuilah bahawa hati itu bagaikan benteng. Di sekelilingnya ada pagar dan pagar itu mempunyai beberapa pintu. Sekalipun begitu, di sana masih ada celah-celah yang dapat dimasuki. Yang menjaga celah-celah ini adalah akal dan para malaikat. Ada beberapa satuan pasukan penyerang yang sentiasa mendatangi benteng itu, pasukan hawa nafsu dan syaitan. Pasukan penyerang ini sentiasa datang dari waktu ke lain waktu dan tidak mungkin dapat dihentikan, sehingga peperangan terus berkecamuk antara penghuni benteng dan pasukan penyerang. Pasukan syaitan berputar-putar mengelilingi benteng mencari kelengahan penjaga untuk dapat melalui celah. Beerti, penjaga harus mengetahui seluruh pintu benteng dan celah-celah yang ada di bawah tanggungjawabnya, tidak boleh lengah walau sekejap pun. Sebab musuh juga tidak pernah lengah walau sekejap pun." - Ibnul Jauzi, Talbis Iblis
 

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP